Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 13

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 13
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 

 
 
 


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/right.php on line 19

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/right.php on line 19
นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/right.php on line 100

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/right.php on line 100
นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/right.php on line 158

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/right.php on line 158
นายเกษม ศรีหมื่น
กำนันตำบลป่าก่อดำ

 

 
 
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 465

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 465
21 พฤศจิกายน 2557
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๔
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนดจัด มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธัน ..
13 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชืือผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกพนักงานตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติฯ๓ตำแหน่ง
ประกาศรายชืือผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกพนักงานตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติฯ๓ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ..
06 พฤศจิกายน 2557
งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกำหนดจั ..
29 กันยายน 2557
การฝึกอบรมวิชาลูกเสือขั้นความรู้ัทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้นBTC.
ด้วยสโมสรลูกเสือสี่ภาค ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ กำหนดจัดอบรม การฝึกอบรมวิชาลูกเสือขั้นความรู้ัทั่วไปและวิชาผู้กำกับลู ..
11 กันยายน 2557
โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ประจำปี ๒๕๕๗
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดย สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินงานโครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก ..
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 590

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 590
     
 
วัดบุญเรืองป่าก่อดำ
สถานที่ท่องเที่ยวด้านการศึกษาศาสนนาและวัฒนธรรม ..
 
 
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 672

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 672
     
 
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ ..
 
 

 
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 880

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 880

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 892

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/pakodam/domains/pkdcity.com/public_html/home.php on line 892
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ วรินทร [2014/12/22] ( 4 / 45 )
แจ้งไฟฟ้าไม่ดี สมพร [2014-11-12] ( 0 / 45 )
สอบถามตำแหน่งว่าง เฟริน [2014/06/17] ( 1 / 116 )
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]