ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 

 
 
 

นายประสงค์ เมืองมูล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

นายเกษม ศรีหมื่น
กำนันตำบลป่าก่อดำ

 

 
 
11 กันยายน 2557
โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ประจำปี ๒๕๕๗
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดย สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินงานโครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก ..
24 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
เทศบาลตำบลป่าก่อดำกำหนดจัดกิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ วัน พุธ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ..
26 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู
ด้วย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริม ..
1 มกราคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ..
12 ธันวาคม 2556
โครงการเทศบาลตำบลป่าก่อดำเคลื่อนที่ ประจำปี 2556
โครงการเทศบาลตำบลป่าก่อดำเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 ..
 
     
 
วัดบุญเรืองป่าก่อดำ
สถานที่ท่องเที่ยวด้านการศึกษาศาสนนาและวัฒนธรรม ..
 
 
 
     
 
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ ..
 
 

 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง เฟริน [2014/06/17] ( 1 / 58 )
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]