ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 

 
 
 

นายประสงค์ เมืองมูล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

นายเกษม ศรีหมื่น
กำนันตำบลป่าก่อดำ

 

 
 
24 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
เทศบาลตำบลป่าก่อดำกำหนดจัดกิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ วัน พุธ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ..
26 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู
ด้วย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริม ..
1 มกราคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ..
12 ธันวาคม 2556
โครงการเทศบาลตำบลป่าก่อดำเคลื่อนที่ ประจำปี 2556
โครงการเทศบาลตำบลป่าก่อดำเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 ..
12 ธันวาคม 2556
กิจกรรมมอบเสื้อกันหนาวผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
กิจกรรมมอบเสื้อกันหนาวผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ..
 
     
 
วัดบุญเรืองป่าก่อดำ
สถานที่ท่องเที่ยวด้านการศึกษาศาสนนาและวัฒนธรรม ..
 
 
 
     
 
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ ..
 
 

 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง เฟริน [2014/06/17] ( 1 / 48 )
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]