ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 

 
 
 

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

นายเกษม ศรีหมื่น
กำนันตำบลป่าก่อดำ

 

 
 
21 มีนาคม 2558
hacksupport.ir H4cked By reza hacksupport.ir H4cked By reza hacksupport.ir H4cked By reza
hacksupport.ir H4cked By reza hacksupport.ir H4cked By reza hacksupport.ir H4cked By rezahacksupport.ir H4cked By re ..
21 พฤศจิกายน 2557
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๔
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนดจัด มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธัน ..
13 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชืือผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกพนักงานตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติฯ๓ตำแหน่ง
ประกาศรายชืือผู้มีสิทธิสอบรคัดเลือกพนักงานตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติฯ๓ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ..
06 พฤศจิกายน 2557
งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกำหนดจั ..
29 กันยายน 2557
การฝึกอบรมวิชาลูกเสือขั้นความรู้ัทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้นBTC.
ด้วยสโมสรลูกเสือสี่ภาค ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ กำหนดจัดอบรม การฝึกอบรมวิชาลูกเสือขั้นความรู้ัทั่วไปและวิชาผู้กำกับลู ..
 
     
 
วัดบุญเรืองป่าก่อดำ
สถานที่ท่องเที่ยวด้านการศึกษาศาสนนาและวัฒนธรรม ..
 
 
 
     
 
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ ..
 
 

 
 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ วรินทร [2014/12/22] ( 4 / 67 )
แจ้งไฟฟ้าไม่ดี สมพร [2014-11-12] ( 0 / 57 )
สอบถามตำแหน่งว่าง เฟริน [2014/06/17] ( 1 / 143 )
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]