ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 

 
 
 

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

นายเกษม ศรีหมื่น
กำนันตำบลป่าก่อดำ

 

 
 
29 กันยายน 2557
การฝึกอบรมวิชาลูกเสือขั้นความรู้ัทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้นBTC.
ด้วยสโมสรลูกเสือสี่ภาค ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ กำหนดจัดอบรม การฝึกอบรมวิชาลูกเสือขั้นความรู้ัทั่วไปและวิชาผู้กำกับลู ..
11 กันยายน 2557
โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ประจำปี ๒๕๕๗
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดย สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินงานโครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก ..
24 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
เทศบาลตำบลป่าก่อดำกำหนดจัดกิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ วัน พุธ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ..
26 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู
ด้วย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริม ..
1 มกราคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ..
 
     
 
วัดบุญเรืองป่าก่อดำ
สถานที่ท่องเที่ยวด้านการศึกษาศาสนนาและวัฒนธรรม ..
 
 
 
     
 
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ ..
 
 

 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง เฟริน [2014/06/17] ( 1 / 78 )
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]